Jak dosáhnout kvalitního zateplení fasády?

Nejrozšířenější technologií zateplování budov je tzv. systém ETICS (vnější tepelně izolační kompozitní systém). V čem jsou jeho výhody a jak postupovat?

Základem je zpracování projektové dokumentace

Montáž systému ETICS vyžaduje zpracování dokumentace, která obsahuje minimálně identifikační údaje o zateplovaném objektu, jednoznačnou specifikaci materiálů s počtem a dimenzí jednotlivých složek zateplení, statické, tepelně technické a požárně technické posouzení navržené skladby a výkresovou dokumentaci. Technickou podporu pro projektanty zajistí přímo výrobce. Platí, že jednotlivé komponenty systému ETICS musí projít schválením. Zahrnují:

Izolantem je deska z pěnového polystyrenu
Izolantem je deska z minerální vlny

 

Vyberte kvalitního dodavatele

V České republice najdete odborníky z tohoto odvětví v tzv. Cechu pro zateplování budov. Zvolte ideálně výrobce, který je jeho součástí. Díky tomu snadno zjistíte, jestli má potřebná osvědčení na jednotlivé komponenty nebo na celý systém. Sázkou na jistotu jsou produkty a systémy Sika CZ s.r.o., které vám zaručí opravdovou kvalitu.

9 kroků jak postupovat?

  1. Zkontrolujte a připravte podklad. Při jeho průzkumu můžete objevit například trhliny, zvýšenou vlhkost podkladu, znečištění podkladu nebo jeho nesoudržnost. U každého z problému existuje stanovené opatření k jeho odstranění.
  2. Následuje zaměření polohy stávajícího vedení ve fasádě a odstranění konstrukčních prvků, které by mohly způsobovat vznik tepelných mostů nebo zatékání do ETICS.
  3. Další fází je montáž soklové (zakládací) lišty, jejíž rozměr odpovídá tloušťce desky tepelné izolace. Do podkladu se kotví pomocí zatloukacích hmoždinek. Pro izolant z EPS nebo MW musí být minimálně 250 mm nad úrovní terénu.
  4. Pak přichází na řadu lepení tepelně-izolačních desek z fasádního pěnového polystyrenu (EPS) nebo z minerální plsti s podélnou orientací vláken (MW). K lepení se používá tenkovrstvá cementová malta.
  5. Poté se provádí mechanické kotvení tepelně-izolační vrstvy hmoždinkami. Jejich počet, typ a rozmístění v ploše určuje kotevní plán.
  6. Následuje nanesení tenkovrstvé cementové malty, do které se vtlačí tkanina ze skelných vláken po celé ploše. Musí být řádně vypnutá a bez záhybů.
  7. Pod omítku přijde penetrace. Ta se aplikuje s minimálním odstupem 36–48 hodin (dle klimatických podmínek) od dokončení základní vrstvy. A protože je systémovou součástí navazující konečné povrchové úpravy, je proto nutné použít penetraci i omítkovinu od stejného výrobce.
  8. Předposledním krokem je konečná povrchová úprava. V nabídce najdete rýhovanou nebo zatíranou omítku. V poslední době se čím dál vyšší oblibě těší také minerální omítky.
  9. Zbývají už jen dokončovací práce. Detaily prostupů a návaznosti na okolní konstrukce musí vyloučit vznik tepelných mostů a zatékání srážkové vody do souvrství ETICS.

Se systémem ETICS od KVK můžete vyhrát až 1 000 000 Kč

Značka KVK vám nabídne nejen kvalitní výrobky, ale i možnost zůčastnit se soutěže Stavte hlavou. Nakupte výrobky v jedné z vybraných prodejen, stavte nebo rekonstruujte s námi a odneste si báječné odměny.

Zveřejněno dne 12.07.2019