Jak zvolit správnou metodu sanace?

Vlhkost je jednou z největších nepřátel rodinných domků i historických objektů. Při určování typu sanační metody je vždy zásadní přijít na to, jak a proč k vlhnutí dochází. I podle toho můžeme poznat, jaký typ sanace máme zvolit. Jaké jsou další ukazatele?

Nebojte se pozvat si odborníka

Nejdříve je nutné posoudit, jak je na tom zdivo. Průzkum by měl provádět zkušený odborník, který vám navrhne to nejúčinnější řešení. Vždy je potřeba dbát na odstranění příčiny vlhnutí a teprve pak přistoupit k výběru správné metody.

Není voda jako voda

Abychom mohli vybrat ten nejlepší možný postup, je třeba rozlišovat různé druhy vody.

  • Atmosférická – veškerá voda v ovzduší v jakémkoliv skupenství.
  • Podpovrchová – veškerá voda v jakémkoliv skupenství, která se nachází pod zemským povrchem.
  • Provozní – voda vznikající převážně uvnitř objektu jeho provozem.

Častým typem atmosférické vlhkosti je tzv. kondenzační vlhkost. Na chladném povrchu stěn a podlah v interiéru začne kondenzovat voda obsažená ve vzduchu. Nejvíce pak trpí části staveb bez dostatečné izolace jako jsou rohy, betonové překlady atd. Podpovrchová voda může zapříčinit vzlínající vlhkost. Je způsobena kapilaritou otevřených pórů zeminy nebo zkondenzovanou vodou ve spodní stavbě. Provozní vlhkost vzniká při samotném využívání budovy například kvůli špatné hydroizolaci koupelny nebo kuchyně.

Jakou zvolit metodu sanace pro cihelné zdivo?

Na každý typ zdiva funguje trochu něco jiného. Cihelné zdivo má vodorovné spáry, proto se pro něj za nejlepší metodu považuje podřezání, kde se účinnost pohybuje mezi 80 a 95 %. Velmi dobrá je i injektáž. Metoda není tolik destruktivní a lze ji doplňovat. Účinnost se obvykle pohybuje v rozmezí od 70 do 90 %. Skvěle vám zde poslouží například silanové emulze SikaMur-InjectoCream-100. Vyznačuje se velmi vysokým podílem aktivních částic a dokonalou schopností propenetrovat do spáry ve zdivu, kde vytvoří neprostupnou bariéru. Díky tomu zdivo nad rovinou aplikace dokonale vyschne. Zvolit můžete i elektroosmózu s nejnižším zásahem do zdiva. Před tím se ale raději poraďte s odborníky.

Co nejlépe funguje u kamenného a smíšeného zdiva?

U těchto typů zdiva je podřezání velmi problematické. Doporučujeme tedy raději zvolit injektáž, u které tolik nehrozí statické poškození. Je však nutné vzít v úvahu homogennost a sílu provlhčení zdiva, která není vždy známa a stejná. Účinnost očekávejte mezi 50 a 70 %. Stejně jako u cihelného zdiva můžete vyzkoušet osmózu, kterou je nutné probrat s odborníky.  Další metodou, která doplní tato systémová řešení, je povrchová úprava vhodným sanačním systémem.

Spolehněte se na sanační systémy

Systémy Sika nabízí ucelený sortiment v oblasti sanací a renovací vlhkého zdiva zaměřený jak na běžné zdivo, tak i na historické objekty. Pro běžné stavby se využívají vápenocementové systémy. Při mírném zasolení zvolte následující skladbu tvořenou z:

Při středním až vysokém zasolení na postřik navíc aplikujte podkladní sanační omítku.

Využijte systémů Sika máte navíc jedinečnou možnost zúčastnit se naší soutěže Stavte hlavou. Nakupte výrobky v jedné z vybraných prodejen, stavte nebo rekonstruujte s námi a odneste si báječné odměny.

Zveřejněno dne 19.08.2019